CookBookReference ManualSample Codes

for opencv-2.1 (or 2.0)
サンプルによっては,2.0ではコンパイルできないものもあります.TipsAbout

opencv.jpは,日本のopencvユーザの手によるUnofficialなサイトです.

  • Masanao KOEDA
  • Junichi IDO (idojun)
  • Etsuko UEDA
  • Tsuyoshi SUENAGA
  • Kentaro TAKEMURA
  • Takuya MINAGAWA (takmin)